Declaration of Independence 1835     P3 of 3
  • The waka carrying ALL Mokopuna / Descendants of Aotearoa
email:    twonmka@yahoo.com
5.0 Addendum – Additional
Signatures can still be added and be valid

Our Declaration remains Maoridom's greatest Living Document,
our Rangatira Statement about us, by us.
ARTICLE 5 -  No Time Line Restrictions


Ko matou ko nga rangatira, ahakoa kihai i tae ki te huihuinga nui mo te runanga o te Waipuke no te aha ia nei - ka wakaae katoa ki te
Wakaputanga Rangatiratanga O Nu Tireni a ka uru ki ratou ki Te Wakaminenga


Because we Rangatira were unable to make the big Waipuke Runanga meeting where to from here? We collectively agree to the Wakaputanga o Nga Rangatiratanga and
declare our right to take our place with them.


Marks / tohu of :

1836
Nene, Huhu, Toua, Panakarae,
   - 13 Jan Kiwikiwi,  
    - 9 Feb  ??????
    -  29 Mar  Haimorea Pita-Matangi
Tawai, Mate, Patuone

1837
1837 - 25 Jun Parore
1837 - 25 Jun Kahu
1837 - 12 Jul Tinirerenga?
Mahia

1838
1838 - 16 Jul Taonui
1838 - 24 Sep Papahia
1838 - 25 Sep Hapuku

1839
   - 22 Jul Te Wherowhero