DECLARATION OF INDEPENDENCE 1835             p2 of 3
 • The waka carrying ALL Mokopuna / Descendants of Aotearoa
.

ARTICLE 4                Emergence as a Sovereign Nation with International Alliances

Ka mea matou kia tuhituhia he pukapuka ki te ritenga o teneo o to matou wakaputanga nei ki te Kingi o Ingarani hei kawe
atu i to matou aroha, nana hoki i wakaae ki te Kara mo matou. A na te mea ka atawai matou ka tiaki i nga pakeha e noho
nei i uta, e rere mai ana ki te hokohoko, koia ka mea ai matou ki te Kingi kia waiho hei matua  ki a matou i to matou
Tamarikitanga kei wakakahoretia to matou Rangatiratanga.

1.1.        Decoding of Text
(... continuing process of letting people know about earlier discussions and meetings..)

 • Ka mea matouWe (the aforementioned) all agreed

 • kia tuhituhia -  write he pukapuka - a Founding Document (Declaration of Sovereignty and Constitution)

 • ki te ritenga -  formally commanding a ‘word verbatim’ copy

 • o tenei, o to matou wakaputanga neiof this, our Wakaputanga, the proclamation to the world of our presence, an independent Rangatira nation; be
  written and forwarded

 • ki te Kingi o Ingaranias a notification and courtesy to the King of England

 • hei kawe atu i to matou aroha- in recognition and as a demonstration of our love and appreciation

 • nana hoki i wakaae ki te Kara mo matou - for his keeping his promise to gift us a flag (received 1834)   according us all associated rights, privileges  
  and protections  (pre-Wakaputanga ) of the most powerful nation of the time.


  A no te mea  - Because,

 • ka atawai matou ka tiaki i nga pakeha, - we too have given our word (Tikanga-implicit we will keep our promise) to embrace the pakeha and care
  responsibly for those (unable to whakapapa to our land)

 • e noho nei i uta - who are living among us under our laws/lore

 • e rere mai ana ki te hokohoko, - or who are here for trading purposes under our laws/lore

 • koia –        ( ..... departure now from individual hapu business ....)

 • ka mea ai matou ki te Kingi  -  that is why we ask H.R.H King William IV

 • kia waiho hei matua ki a matou -  to continue in the capacity accorded by the Tino Rangatira, that of a protective matua/parent to us NB: not a
  rangatira, not a Tino Rangatira

 • kei wakakahoretia, to matou Rangatiratanga lest ANYONE attempt to obliterate our sovereignty, our culture, our existence, our very reason for
  being.

 • kua wakaaetia katoatia e matou i tenei ra i te rua tekau ma waru o Oketopa 1835 ki te aroaro o te rereneti of te Kingi o Ingarangi
  (King William IV) - This is our unanimous collective agreement on the 28th of October 1835 in the presence of King (William IV) of England's
  representative.
Signatures and Marks (35) followed: Paerata, Ururoa, Hare Hongi, Hemi Kepa Tupe, Ware Poaka, Waikato, Pitore, Moka, Warerahi, Rewa, Wai, Reweti
Atuahaere, A......, Wiremu Teti  Tauriai?, Te nana, Pi, Kaua, Tareha, Kawiti, Pumuka, Ke keae, Te Kamara, Pomare, Wiwia, Te Pao, Maripo, Kopiri, Warau,
Ngere, Moetara, Hiamoe, Pukututu, Te Peha, Honene Wiremu Heke.

Witnesses : John Busby, British Resident; James Clendon, United States Consul; George Clarke, Henry Williams, Missionary CMS; Gilbert Mair, Merchant.
NEXT  DECLARATION OF INDEPENDENCE 1835             p3
SUMMARY OF ARTICLE 4

 • Re-confirmation of England’s relationship with the Wakaminenga – a friendly, foreign ally

 • Expresses gratitude to the King of England for the gift, intrinsic privileges and protections of his flag. Subjection is NEVER a consideration.

 • Clarification of the actual consideration given in exchange – manaaki H.R.H.’s people.

 • Clarification of the criteria for immigration – trade and residency - NOT MILITARY, NOT LAWMAKERS.

 • Irrevocable and INVIOLATE sovereignty of the Wakaminenga o Nu Tireni

 • Congressional confirmation and global announcement of the collective whanau-hapu decisions.

 • Absolute independence of a sovereign nation now exposed to the world
It does not take much to know who is speaking here.  Note too the Kai tuhituhi is Eruera Pare a 14
The gifting, pre-1835 Wakaputanga, was in response to a meeting with King William IV in which rangatira expressed their displeasure at having their trading
vessel boarded, cargo confiscated and persons dumped by a ship flying the flag of the English admiralty.  The gifting, protections and privileges implicit in the
gift balanced the offence.